OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LA VITAMINE

Sdružení LA VITAMINE o.s. bylo založeno na podzim roku 2007 a jeho vznik je úzce spojen s působením tanečního pedagoga a choreografa Lamina Gueye v České republice.

Sdružení by mělo svými projekty pomáhat k rozvoji netradičních cest ve výuce moderního tance a jeho zpřístupnění široké veřejnosti ať už v roli diváků nebo tanečníků.

Mezi cíle sdružení LA VITAMINE o.s. patří:

  • vytvářet podmínky a příležitosti pro další vzdělávání tanečníků na profesionální, poloprofesionální i amatérské úrovni a umožnit jim těžit ze setkání s umělci z jiných zemí organizací jejich návštěv v České republice a prostřednictvím mezinárodních výměn,
  • podporovat vznik nových tanečních představení a spolupráci i se zahraničními choreografy,
  • podporovat informovanost a propagaci moderního tance a pohybu u široké veřejnosti.

LA VITAMINE o.s. bylo registrováno u MVČR dne 9. 10. 2007
pod č.j. VS/1-1/68969/07-R
IČO: 22672354

Kontaktní osoby:

Lavitamine
e-mail: lavitamine@lavitamine.cz

FOTO: Hana Sládková / DUNY


Aktuálně

    Pro více informací sledujte naše stránky


    Photo: Vítek Hruška


[ ↑ k hlavnímu obsahu ↑ ]