Lamine Gueye o svém systému "La Vitamine"

"Vždy jsem měl v tanci přístup rebela, neboť jsem si neustále pokládal spoustu otázek. Tento přístup mi však otevřel dveře k poznání dalších stránek a podob tance. Poslouchal jsem rady svých tanečních učitelů a byl jsem přesvědčen o jejich užitečnosti. Nebyl jsem si však zcela jist, že existuje pouze tento klasický školní přístup k tanci, jež může vést na pomyslný vrchol hory…

Školní přístup k taneční výuce je dle mého názoru sestaven pouze pro určitou stavbu těla. Já jsem však chtěl naopak zbořit tyto limity a hranice.

Důkazem toho, že jsem se ve svém zkoumání nemýlil bylo to, že jsem dělal najednou velké pokroky, dokázal jsem ovládat i pohyby, které se zdají být pro Afričana téměř nemožné. Pak teprve jsem si uvědomil, že vše je ukryto v našich možnostech. Věřil jsem, že jsem na správné cestě a to mi také dodalo odvahu v mé další tvůrčí práci.

Po dobu několika let poctivé práce jsem se o své zkušenosti začal dělit i s ostatními. Svým přístupem se snažím dodat odvahy žákům, kteří ani nemuseli absolvovat standardní vzdělání v moderním tanci a kteří chtějí objevit své kvality na různých tanečních úrovních. Snažím se jim ukázat jiný způsob, jak dosáhnout v tanci srovnatelných výsledků.

Chtěl bych studenty zbavit jakýchkoliv pochybností a rád bych jim, jak jen to bude možné, pomohl, aby se v tanci mohli realizovat. Důraz kladu především na motivaci, rozhodnost, nadšení, disciplínu a svobodu. To vše s plným vědomím toho, že nemusím dosáhnout úplné dokonalosti, kterou vyžaduje „klasická taneční výuka“.


FOTO: Lamine Gueye (archiv)
[ ↑ k hlavnímu obsahu ↑ ]