Lavitamine

Lamine Gueye's System

Enter

Lamine Gueye o svém systému "La Vitamine""Vždy jsem měl v tanci přístup rebela, neboť jsem si neustále pokládal spoustu otázek. Tento přístup mi však otevřel dveře k poznání dalších stránek a podob tance. Poslouchal jsem rady svých tanečních učitelů a byl jsem přesvědčen o jejich užitečnosti. Nebyl jsem si však zcela jist, že existuje pouze tento klasický školní přístup k tanci, jež může vést na pomyslný vrchol hory…

Školní přístup k taneční výuce je dle mého názoru sestaven pouze pro určitou stavbu těla. Já jsem však chtěl naopak zbořit tyto limity a hranice.

Důkazem toho, že jsem se ve svém zkoumání nemýlil bylo to, že jsem dělal najednou velké pokroky, dokázal jsem ovládat i pohyby, které se zdají být pro Afričana téměř nemožné. Pak teprve jsem si uvědomil, že vše je ukryto v našich možnostech. Věřil jsem, že jsem na správné cestě a to mi také dodalo odvahu v mé další tvůrčí práci.

Lamine Gueye’s system „La Vitamine“Lamine Gueye o svém systému "La Vitamine"

Po dobu několika let poctivé práce jsem se o své zkušenosti začal dělit i s ostatními. Svým přístupem se snažím dodat odvahy žákům, kteří ani nemuseli absolvovat standardní vzdělání v moderním tanci a kteří chtějí objevit své kvality na různých tanečních úrovních. Snažím se jim ukázat jiný způsob, jak dosáhnout v tanci srovnatelných výsledků.

Chtěl bych studenty zbavit jakýchkoliv pochybností a rád bych jim, jak jen to bude možné, pomohl, aby se v tanci mohli realizovat. Důraz kladu především na motivaci, rozhodnost, nadšení, disciplínu a svobodu. To vše s plným vědomím toho, že nemusím dosáhnout úplné dokonalosti, kterou vyžaduje „klasická taneční výuka“.

VýukaFoto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Jako profesionální tanečník a dlouhodobý taneční pedagog jsem se intenzivně věnoval systému, který slučuje různé přístupy, jako např. africký tanec, současný tanec či klasický balet, a který by byl zároveň přístupný pro každého. Cílem takové práce je otevřít mysl studentů/ účastníků kurzů vůči okolnímu světu a probudit, co v nich dřímá.

Po čase jsem docílil jakési systematizace, ve které jsem shromáždil své zkušenosti získané ve světě pohybů. Kurz, který nyní nabízím, slučuje pohybový a taneční trénink s potenciálem osobního rozvoje pro každého. Je také vhodným doplňkem jakéhokoliv fyzického tréninku. Byl vytvořen s cílem pomoci lepšímu porozumění a uvědomění si pohybu, stabilizovat rovnováhu mezi myslí a pohybem a znovu nalézt duševní klid, který je tak nezbytný pro nerušený tlukot našeho otevřeného srdce a osobní růst...

Filosofie kurzu

Systém nabízí rozmanitá cvičení vycházející z přirozených impulzů, jako je hlas, vyžívání prostoru…dech a povzdechy, uvolnění se a odreagování…a vedoucí k uvědomění si těla a prostoru (prostřednictvím váhy, dechu, rozvíjení pohybů) a ke kreativitě (kontakt s ostatními účastníky, kompozice, ukázky v malých skupinách).

Filosofie kurzu je založena na protichůdných a zároveň doplňujících se silách, které se objevují v každém způsobu fyzické aktivity. Inspirací je příroda a intuice, což nám poskytuje velký prostor pro tvořivost.

Hlavní myšlenkou zůstává podpora lidského rozvoje prostřednictvím kvality pohybu, představivosti, připodobňování pohybu a pomocí toku energie (v taneční terminologii můžeme hovořit o improvizaci). Uvědomění si dechu při těchto cvičeních přináší výsledky více než uspokojivé, a to především na úrovni emocí, terapie či formování svalů.

Základním pilířem tohoto systému je svoboda těla ve vztahu k dechu. To je to, co nazýváme flexibilitou či nezávislostí. Ve filosofickém termínu je to voda. V přesném vyjádření pak tok energie. Ve vztahu k uskutečnění pohybu je dech znázorňován jako dirigent orchestru, který dává větru sílu, tvaruje vlny oceánu a dává jim jejich rozpětí, formu a jejich plnost.

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Lamine Gueye

Životopis

Lamine Gueye se narodil v Dakaru (Senegal), kde získal své přirozené dědictví v západních afrických tancích a rytmech. Objeven byl Pape O. Thiamem, velkým africkým bubeníkem, který po mnoho let pracoval s předními mezinárodními učiteli a tanečníky.

Laminovými vlastními slovy: "Jsem především Afričan. Jsou to mé kořeny. Je to původ i cíl mého bytí. Můj vnitřní dech je africký, má vnitřní hudba je africká, a když to ve mně vře, bubliny i pára jsou africké."

Lamine Gueye rozvinul vlastní systém výuky moderního tance, který se zabývá stabilitou, uvědoměním si pohybu, jeho kvalitou a provedením, aniž by zapomněl na své kulturní dědictví a africké hodnoty.

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Projekty

Projet clef la Vitamine Système.

La Vitamine Système va dans le sens d'une stabilisation du corps pour qu'il retrouve son énergie primordiale et essaye de comprendre pourquoi, un certain âge venu, le corps ne répond plus.

La beauté n'est pas faîtes de souffrance conditionnée. Ce programme est destiné à tout un chacun, au danseur professionnel, au sportif de haut niveau et à l'amateur. Nous pratiquons tous une activité professionnelle qui, pour une énorme majorité, conduit indéniablement au stress. Position assise prolongée, positions contraintes etc...À la fin de la journée, la personne « active » ressent une fatigue aussi bien morale que physique. Si cette personne ne trouve pas de diversité dans son occupation, elle sombre petit à petit dans une monotonie qui mène fatalement au stress. Le stress n'est-il pas la source de toutes les complications physiques ?

L'esthétique n'est aucunement une finalité, elle nous trouve naturellement en chemin.

La vitamine propose des mouvements purs qui guérissent, préviennent les usures physiques qui pourraient mener à l'abandon de cette merveilleuse activité qui nous a été donnée, « La danse ». Grâce à ce système, vous vous assurez de pouvoir profiter pleinement de toutes vos facultés et ce jusqu'à un âge avancé. L'intuition, la pratique physique et la concentration, sont les éléments clef pour une meilleure approche corporelle qui abouti à des résultats surprenants.

L.G

Kontakt

PRODUKCE:

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Lavitamine

Pokud máte zájem o zasílání aktuálních informací o workshopech, pravidelných lekcích apod., napište nám na lavitamine@lavitamine.cz, rádi Vás zařadíme do naší databáze kontaktů!